GiftCards

 

Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

Ponieważ Was kochamy, drodzy czytelnicy, postanowiliśmy nagradzać Was specjalnymi punktami za korzystanie z naszego serwisu. Zebrane punkty można wymienić na specjalne nagrody oraz zniżki do firm na terenie Rugby.

Stan swojego konta możesz sprawdzić na stronie - Moje Punkty

Na chwilę obecną przyznajemy punkty za:

 • 10 punktów za zarejestrowanie się na stronie!
  (oprócz logowania przez FB)
 • 1 punkt za zalogowanie się!
  (raz na 24h)
 • 1 punkt za dodanie komentarza na stronie!
 • 1 punkt za założenie nowego tematu na Forum!
 • 1 punkt za udzielenie odpowiedzi w temacie na Forum!
 • 1 punkt za zagłosowanie w ankiecie na stronie!
 • 1 punkt za dołączenie do grupy tematycznej

Prosimy zapoznać się z Regulaminem – Zbieraj Punkty

Ujemne punkty będą przyznawane za:

 • komentarze, które nie spełniają kryteriów Regulaminu – “Zbieraj Punkty” oraz ogólnego Regulaminu MRugby.co.uk
 • newsy/poradniki, które nie spełniają kryteriów Regulaminu – “Zbieraj Punkty” oraz ogólnego Regulaminu MRugby.co.uk
 • wypowiedziom na forum, które nie spełniają kryteriów Regulaminu – “Zbieraj Punkty” oraz ogólnego Regulaminu MRugby.co.uk

Prosimy zapoznać się z Regulaminem – Zbieraj Punkty oraz Regulaminem MRugby.co.uk

Next GiftCard - 10£

Next GiftCard -10£
za 500 punktów!

tk-maxx

TK-maxx GiftCard – 10£
za 500 punktów!

New Look GiftCard - 10£

New Look GiftCard – 10£
za 500 punktów!

boots

Boots GiftCard – 10£
za 500 punktów!

halfords

Halfords GiftCard – 10£
za 500 punktów!

google-play

Google Play GiftCard – 10£
za 500 punktów!

itunes

iTunes GiftCard – 15£
za 700 punktów!

Jeżeli posiadasz wystarczającą ilość punktów aby wymienić je na nagrody napisz do nas na adres info@mrugby.co.uk

Stan swojego konta możesz sprawdzić na stronie - Moje Punkty

Regulamin
Zbieraj punkty

 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą “ZBIERAJ PUNKTY” (dalej “Promocja”). Warunki uczestnictwa w Promocji określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie (dalej “Regulamin”).
 2. Organizatorem Promocji jest portal MRugby.co.uk
 3. Promocja trwa od 01 sierpnia 2013 r. do odwołania. (dalej “Okres Promocji”).
 4. Uczestnikiem Promocji, na warunkach określonych w Regulaminie, może być osoba, która zarejestruje się bądź już się zarejestrowała w serwisie MRugby.co.uk
 5.  Zasady Promocji:
  a) Każdemu zarejestrowanemu Uczestnikowi przyznawane są odpowiednio punkty za:
  5 punktów za zarejestrowanie się na stronie MRugby.co.uk  (nie dotyczy logowania przez Facebooka)
  1 punkt za zalogowanie się w serwisie MRugby.co.uk raz na 24h
  2 punkty za dodanie newsa na stronę MRugby.co.uk (news powinien składać się z co najmniej 500 znaków/liter | news musi być napisany własnoręcznie (być unikatowy) i nie może być skopiowany z internetu lub innych mediów | newsy, które nie spełniają powyższych wymagań, nie zostaną nagrodzone punktami, a w przypadku nagminnego łamania powyższych zapisów, punkty będą odejmowane z konta autora takiego newsa -> -5 punktów)
  2 punkty za dodanie poradnika na stronę MRugby.co.uk (poradnik powinien składać się z co najmniej 500 znaków/liter | poradnik musi być napisany własnoręcznie (być unikatowy) i nie może być skopiowany z internetu lub innych mediów | poradniki, które nie spełniają powyższych wymagań, nie zostaną nagrodzone punktami, a w przypadku nagminnego łamania powyższych zapisów, punkty będą odejmowane z konta autora takiego poradnika -> -5 punktów)
  1 punkt za dodanie Lokalu do Katalogu (Restauracji, Fastfoodu, Pubu, Kawiarni i Clubu | Opis lokalu powinien składać się z co najmniej 500 znaków | opis lokalu musi być napisany własnoręcznie (być unikatowy) i nie może być skopiowany z internetu lub innych mediów | wpisy, które nie spełniają powyższych wymagań, nie zostaną nagrodzone punktami, a w przypadku nagminnego łamania powyższych zapisów, punkty będą odejmowane z konta autora takiego wpisu -> -5 punktów)
  0.25 punkta za dodanie komentarza na stronie MRugby.co.uk (Komentarze powinny być związane z tematyką bloga | Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które: obrażają autorów, czytelników lub komentujących, są sprzeczne z prawem, naruszają powszechnie przyjęte zasady moralne, zawierają wulgaryzmy, propagują przemoc, zawierają reklamę; są spamem. W przypadku nagminnego łamania powyższego regulaminu oraz ogólnego regulaminu MRugby.co.ukzastrzegamy prawo do odjęcia punktów z konta autora treści -> -5 punktów | nie dotyczy komentarzy dodanych przez Facebooka.
  0.5 punkta za założenie nowego tematu na Forum MRugby.co.uk (zobacz regulamin)
  0.25 punkta za udzielenie odpowiedzi w temacie na Forum MRugby.co.uk (zobacz regulamin)
  1 punkt za zagłosowanie w ankiecie na stronie MRugby.co.uk
  b) Punkty promocyjne przydzielane są w momencie ukończenia jednej z powyższych czynności. Punkty za Newsy oraz Poradniki naliczone zostaną po uprzedniej moderacji dodanych wpisów (o ile spełniają warunki regulaminu)
  c) Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów Uczestnik ma prawo wybrać nagrodę rzeczową proporcjonalnie do ilości zgromadzonych punktów (zobacz punkt: Na co mogę wymienić swoje punkty?).
  Zgłoszenia w sprawie nagród przyjmowane są mailowo na adres: info@mrugby.co.uk
  d) Administracja serwisu MRugby.co.uk, po otrzymaniu zgłoszenia od klienta, zweryfikuje saldo punktowe Uczestnika promocji i uzgadni z nim szczegóły dotyczące nagrody.
  e) Nagrody wysyłane są za pośrednictwem poczty Royal Mail na koszt Organizatora lub drogą mailową (kody i kupony rabatowe)
  f) Organizator zastrzega sobie, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
  g) W przypadku wyczerpania puli zapasów danej nagrody organizator zastrzega sobie prawo do jej zamiany na inną.
 6. Pełna lista nagród z wymaganą ilością punktów widoczne jest w punkcie: Na co mogę wymienić swoje punkty?
 7. Promocji, której dotyczy niniejszy Regulamin nie można łączyć z innymi promocjami stosowanymi przez Organizatora Promocji.
 8. Przyjmuje się, że Uczestnik Promocji zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach w nim określonych.
 9. Termin zakończenia Promocji zostanie określony i podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.MRugby.co.uk, nie później niż dwa tygodnie przed zakończeniem promocji.
 10. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
  b) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
  c) świadczone przez Royal Mail usługi dostarczenia przesyłki.
 11. Prawa i obowiązki Organizatora Promocji i Uczestników Promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 12. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w tym skrócenia lub przedłużenia Okresu Promocji.